Viral Marathi

Virality At Its Best…

या सर्व गोष्टी जर तुमच्या सोबत होत आहेत तर समजून जा काय आहे यावर योग्य उपाय

नमस्कार जेव्हा कुणीही आपल्यावर क्रिया करतो किंवा आपला कोणी शत्रू अघोरी तांत्रिक कडून किंवा कोणत्या भागात वाईट व्यक्ती म्हणून आपल्यावर कोणते तंत्र क्रिया करतोय तर होते काय की याचे काही लक्षणे आपल्याला सुरुवातीपासून दिसण्यास अथवा आढळणे सुरुवात होते तर याच लक्षणंविषयी आज आपणास सांगणार आहे तर भक्तहो तांत्रिक काय करतो ज्या शक्तीला त्याने सिद्धी प्राप्त करून घेतलेली असते त्या शक्तीला तिचा बळी देऊन म्हणजेच की त्यामुळे त्या शक्तीला त्याने सिद्ध करून घेतलेले असते

त्या शक्तीला तिचा तो आत्मा देतो आणि ज्याच्यावर क्रिया करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव गोत्र तिचे आवड-निवड सांगतो किंवा कोणता फोटो दाखवतो आणि त्यानंतर त्या शक्तीला तिचा भोग देऊन त्या व्यक्तीवर सोडून देतो त्यानंतर जेव्हा ती शक्ती त्या व्यक्तीवर कोणता प्रहार करते तेव्हा आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात करते तेव्हा त्या व्यक्तीचा घरांमध्ये आपले स्थान बनवते शरीरामध्ये आपले स्थान बनवते आणि त्या व्यक्तीच्या चारही बाजूने आपल्या नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव पसरवते तर भक्त हो अशामुळे त्यावेळी आपल्या घरामध्ये काही संकेत लक्षणे प्रकट होण्यास सुरुवात होते तर तीच लक्षणे आणि जे संकेत आहेत

ते आपल्यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न करतो ज्याने तुमच्यासोबत हे होऊ असे घडत असेल तर तुम्हाला वेळेवर सावध होण्यास मदत नक्कीच होईल तर पहा तुमच्या घरात कोणता घाणेरडा वास येणे आणि हा वास असह्य होऊ लागेल अशा प्रकारचा तुमच्या घरात येत असेल तर समजून जा हे तांत्रिक क्रिया आहे तुमच्या घरांमध्ये टायर जळाल्याचा वास येत असेल तर हे त्याच प्रकारातील लक्षण आहे तसेच जेव्हा तुम्ही झोपी जातात तेव्हा तुम्हाला असे जाणवते की कुणीतरी तुमचा गळा दाबायचा प्रयत्न करत आहे किंवा कोणी तुम्हाला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे तर हे त्याच प्रकारातले लक्षण आहे तसेच काळोखा मध्ये

तुमच्या घरात जर तुम्हाला कोणते काळी सावली दिसत असेल तुम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करते असे जर तुम्हाला जाणवत असेल किंवा कोणत्याही वेळी तुम्ही कोणते काम करत आहात आणि अचानक तुम्हाला असे जाणवते की कोणीतरी आपणास पाठीमागून अचानक धक्का देण्याचा प्रयत्न करत आहे पडण्याचा प्रयत्न करत आहे तर हेही एक लक्षण आहे तुम्हाला कोणते स्वप्न वारंवार पडते आणि त्या स्वप्नात तुम्हाला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे जसे काही स्वप्ने तुम्हाला सांगतो जेव्हा स्वप्नात अंजान ओसाड जागेवर पोहोचलेले आहात गुहेत दरी खोऱ्यात पोहोचलेले वाटते आणि तेथे फक्त काळोख आणि काळोखच आहे

कोणती भीतीदायक गोष्टी आहेत तसेच काही शक्ती तुम्हाला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत हेही एक लक्षण मानले जाते आणि कुत्र्यांना मारण्याचे नुकसान पोहोचवण्याचे काम तुमचे मन करू लागले आणि या सर्व गोष्टी एवढ्या खतरनाक असतात की जर तुम्ही कुठे रस्त्यावरून जात असाल तर तुमच्या कोणत्याही प्रकारचा संकट उत्पन्न करील आणि एक्सीडेंट सारख्या घटना इकडून रात्रीच्या वेळी जर तुम्ही कोणत्याही ठिकाणावरून एकटे जात असाल तर ही गोष्ट तुमच्या पुढे मार्गात असा भ्रम निर्माण करेल तुम्हाला असे वाटू लागेल की तुमच्या गाडीसमोर किंवा तुमच्या समोर अचानक कोणता मोठा बैल रेडा कोणता कुत्रा डुक्कर आला किंवा कोणत्याही जंगली प्राणी व गाडी समोर आला आणि तुम्ही त्याला वाचवण्याच्या नादात स्वतःला एक्सीडेंट करून घ्याल

अशा प्रकारच्या वाईट शक्ती पाठविण्यात येतात त्याला आपण अनेक नावांनी जसे की कोणी आपल्यावर मुठ्करणी केला असेल कोणी कोणते तंत्र पाठवेल कोणी तुमच्या कोणती धोरणात्मक कृत्य पाठविले किंवा कोणत्या नकारात्मक गोष्टी पाठविले तर यामध्ये खूप सारे कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टी पाठविल्या जातात फक्त एकच गोष्ट नसते तर त्या स्मशानातील भूत प्रेत पिशाच्च ब्रह्मराक्षस अशा वाईट गोष्टी असतात ज्या की मनुष्याच्या शरीरातील पूर्णच्या पूर्ण रक्तासह सूकून काढतात दत्ता साठी आवडतात आणि जर कोणती गोष्ट डायरेक्ट कोणावर पाठवली गेली असेल जसे की मुदत भाग दोन महिन्यासाठी आठवड्यासाठी किंवा

त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यभरासाठी जेव्हा तुमचा कोणता चांगला चालणारा व्यवसाय बरबाद करण्यासाठी तुम्हाला काय आजारी पाडून ठेवायचे आहे किंवा मग वारंवार कोणता त्रास देऊन दंड फक्त कराव्यात लावायचे असेल तर मग शेवटी मी एक प्रकारची मदत घेऊन त्यामुळे तिथेच त्या व्यक्ती आपोआप मृत्युमुखी पडतात तर अशा प्रकारच्या या तंत्रांचा क्रिया केल्या जातात ज्या की हे अघोरी तांत्रिक भगत करत असतात त्यांचे काम हेच असते कारण की ते वाईट विचारांचे नकारात्मक वृत्तीचे लोक असतात आणि यातच जर कोणी तुमचे शत्रू असतील तर त्यांच्यासाठी तर खूपच सोपे काम होऊन जाते थोड्या पैशांच्या लालसेपोटी तुमच्यावर तंत्र सोडतात तसेच काही लोकं बळी देऊनी सोडतात

काही लोक आपला शक्ती करून सोडतात काही आपले स्वतःचे रक्त देऊन सोडतात तर काही लोक बकरा डूक्कर कोंबड्यांचे बळी देतात अशा प्रकारच्या या सर्वांच्या आपापल्या पद्धतीने असतात ज्याने सिद्धी प्राप्त केलेली असते त्याप्रमाणे तो त्या शक्तीने सोडत असतो आणि यामध्ये या सर्व गोष्टींचा एकत्रित पाहिल्यास परिणाम स्वरूप तुमच्या घराला एकंदरीत बरबाद करणे हाच असतो परिणामस्वरूप तुमच्या घरा मध्ये भांडणे कलह सुरू होऊन जातात भावाचे भावाशी पटणार नाही बापाने मुलाशी पटणार नाही आईचे मुलीशी आणि सासू सुनेचे पटणार नाही तर यामध्ये खूपच खराब होत राहतो एवढा वाढत जातो की नेहमी चिडचिड होत राहील असे म्हणून करत राहील

की समोरच्या व्यक्तीला एक तर मारीन तरी किंवा मग स्वतः तरी मरून जाईल अशा प्रकारचे नकारात्मक विचार तुमच्या मनामध्ये वारंवार येत राहतील असू शकत नाही याच्या आपणास सांगू इच्छितो की आपल्या पितरांचे शिवाय कोणतीही शक्ती आपल्या सोबत कायम कोणती असू शकत नाही आणि हॅपी तर जर तुमच्यावर प्रसन्न असतील तर तुमची उन्नत्ती कोणीच रोखू शकणार नाही याशिवाय अशी क्रिया करणी जर कोणी तुमच्यावर करतो तर त्यास परत माघारी करणार आहे त्याच्यावर त्याचा डाव उलटण्याची ताकद हे तुमचे पितर ठेवीत असतात ही गोष्ट ध्यानात ठेवा आणि म्हणूनच तुम्हाला कळकळीची विनंती करून सांगतो

की या सर्व देवतांचा ग्राम देवता पितर देव यांचा दरवर्षी नियमितपणे मानपान करा त्यांचे स्मरण ठेवून त्यांची त्यांच्या वेळेनुसार दान पूजाअर्चा दरवर्षी करत राहा आणि त्यांच्या सिद्ध स्थानी जाऊन सिद्ध स्थान म्हणजे तेथे त्यांचे जागृत ठिकाण आहे तेथे जाऊन वर्षातून कमीत कमी दोनदा तरी दर्शन घ्या आणि मग पहा तुम्ही स्वतः अनुभव कारण की तुमच्या आयुष्यात काय काय घडेल याची यापूर्वी तुम्ही कधी अपेक्षाही केली नसेल

मित्रांनो कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा आमच्या पेज चा उद्देश नाही केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय विधी आपल्या पर्यंत पोहचवले जातात आमचे पेज कोणत्याही प्रकारच्या अंध श्रद्धेला खतपाणी घालत नाही इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहिती साठी आहेत त्यांचा वापर अंध श्रद्धा म्हणून करू नका

Leave a Reply

Your email address will not be published.