Month: December 2022

श्री स्वामी समर्थ या नामस्मरणाने खरोखर एवढे च’मत्कार होतात.! जाणून घ्या

मित्रांनो श्री गुरु माउली उवाच, “श्री स्वामी समर्थ”- आपल्या आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारची दु:खे येतात, क्ले’श सहन करावे लागतात. काही वेळा दु:ख वाट्याला येत तेव्हा खरोखर आपली नेमकी चूक कळत नाही.…