Viral Marathi

Virality At Its Best…

Author: Viral Marathi

भगवान शंकराचे निवासस्थान कैलास पर्वताबद्दल जाणून घ्या ‘या’ चमत्कारी गोष्टी

भारतीय लोकांमध्ये कैलास पर्वताला धार्मिकरित्या अनन्यसाधारण महत्व आहे. कैलास पर्वत हा भगवान शंकरांचे निवासस्थान आहे