Viral Marathi

Virality At Its Best…

Category: आरोग्य

फक्त हे दोन पाने खा सकाळी पंधरा दिवस पोटदुखी काळे डाग पित्त रक्तशुद्धी काळे केस

सकाळी उठल्यावर सुंदर असावं असं सगळ्यांना वाटते निरोगी राहावे असं वाटतंय कडुलिंबाची दोन पाने घ्यायची

फक्त हे दोन पाने खा सकाळी पंधरा दिवस पोटदुखी काळे डाग पित्त रक्तशुद्धी काळे केस

सकाळी उठल्यावर सुंदर असावं असं सगळ्यांना वाटते निरोगी राहावे असं वाटतंय कडुलिंबाची दोन पाने घ्यायची