Viral Marathi

Virality At Its Best…

भगवान शंकराचे निवासस्थान कैलास पर्वताबद्दल जाणून घ्या ‘या’ चमत्कारी गोष्टी

भारतीय लोकांमध्ये कैलास पर्वताला धार्मिकरित्या अनन्यसाधारण महत्व आहे. कैलास पर्वत हा भगवान शंकरांचे निवासस्थान आहे