Viral Marathi

Virality At Its Best…

कोणत्याही गुरुवारच्या रात्री इथे ठेवा एक तांब्या पाणी घरात सुख समृद्धी नांदेल आजच हा तोडगा करून पहा

कोणत्याही गुरुवारी रात्री इथे ठेवा एक तांब्या पाणी घरात बरकत होईल सुख समृद्धी नांदेल हा